Our Faculty

Dr. Saju Simon S G
1
Mahesh S
2
Shree Divya R
3
Suji V S
4
Diana Walts
6
DEENA. C
5
BIJI. S. L
14
Amritha Singh T L
11
Sruthy S R
9
Nanda S Gopan
12
Rejitha S R
13
Anusha A
Aby Alexander
7
8
Anjali Saji
10
Ashima R Suresh
16
Achu Praveen
15
AJISH U
29
Vinu V
17
K C Velayudhan
38
Soorya Gayathri J
18
Sumi sudhakar
19
LAVANYA R I
Ajina Haleel
Krishnendhu M S
22
Anju Mahesh
23
Steffi PL
26
Abhijith U
31
Muhammed Febin AS
25 (1)
Ameershah
28
Murukesh Kumar M
35
Salu M S
27
Vijanish V A
43
Jishnu B
30
Dr.Stalin D
26
Anjitha Mol K L
27
Karishma Nair N
39
Sharon Gomez
32 (1)
K Krishna Pillai
28
Mahesh kumar M A
29
Jayadev A
33
Bimal Raj C
37
Sathish kumar. K
41
Jayalakshmi V
Scroll to Top